כיצד לבחור ציוד הפרדת נירוסטה?

מוזמנים ליצור איתנו קשר וואטסאפ

ציוד הפרדת מים גז נירוסטה, שהוא מכשיר להפרדת גז ומים.

הוא משמש בעיקר בתהליכי ייצור תעשייתיים, במיוחד במדיה נוזלית או גזית המכילה הרבה אירועי מים, כגון יציאת פריקת גז מדחס אוויר, הפרדת סינון גז נפט נוזלי, ניקוז מערכת קיטור. עקרון העבודה של ציוד הפרדת גז-מים הוא להשתמש במפריד מבנה מיוחד להפרדת גז ומים באמצעות עקרון ההפרדה הפיזית. כאשר הגז המכיל מים נכנס למפריד גז-מים, המים מופרדים על ידי משקל וכוח משיכה, והגז היבש נפלט דרך יציאת האוויר.